Rain-X Windshield Washer Fluid Additive

SKU : 054

Price

298.00 ฿


399.00 ฿

 (-25%)
Quantity to buy
Total 298.00 ฿

Rain-X Windshield Washer Fluid Additive

น้ำยาล้างกระจกหน้ารถยนต์ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผสมน้ำเพื่อฉีดเช็ดกระจกรถยนต์ 

ทำให้กระจกรถสะอาด ใส เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็น และลดการเกาะของฝุ่นหรือคราบสกปรก 


วิธีใช้

ผสมน้ำยาอัตราส่วน 4 ออนซ์ ต่อ น้ำเปล่า 1 แกลลอน เทน้ำยาลงถังพักของน้ำสำหรับทำความสะอาดของกระจกหน้ารถ

Order form

Do not have enough stock

Out of stock

Visitors: 129,486