JOBS

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. Social Media Marketing 2 ตำแหน่ง

2. ช่างยนต์ 2 ตำแหน่ง

 

 

Social Media Marketing 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ดูแลและวิเคราะห์ Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)
 • สร้าง/คิด คอนเทนต์สำหรับการลงใน Social Media
 • รับผิดชอบในการหาช่องทางการขายใหม่ให้บริษัท และดูแลช่องทางการขายเดิมให้น่าสนใจมากขึ้น
 • กระตุ้นยอดขาย สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก ทั้งทางออนไลน์ และ ออฟไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์ทาง Online หรือเคยดูแลช่องทาง Social Media
 3. มีความรู้ด้าน Social Media , Marketing พื้นฐาน
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออก และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 5. ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
 6. มีความอดทน และความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 7. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบริเริ่มและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 8. เชี่ยวชาญโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator รวมถึงโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 9. หากสามารถถ่ายภาพ หรือตัดต่อวิดิโอเบื้องต้นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข ระเบียบการทำงาน

 • รูปแบบงาน: งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติติงาน: 319 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 10160 (MRT เพชรเกษม 48)
 • เวลาทำงาน: วันจันทร์ - วันเสาร์เว้นเสาร์ เวลา 9:00-18:00น.
 • วันหยุด: อาทิตย์
 • วันลาพัก: ตามกฎหมายแรงงาน

 สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ชุด Uniform พนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่งงาน)
 • ค่าเดินทาง / ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่งงาน)
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • วันหยุดพักพ่อนประจำปี (หลังผ่านการทดลองงาน)
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ ลาพักร้อน ลากิจ ฯลฯ

 วิธีการสมัคร

 • สมัครโดยส่ง Resume และ Portfolio มาทางอีเมล Vee@toonsport.com คุณวี (กรุณา cc siam@toonsport.com และ mild@toonsport.com
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • โทรติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท

**กรุณาแนบ Portfolio เพื่อประกอบการพิจารณา**

 วิธีการเดินทาง

 1. รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานี “ เพชรเกษม 48 ” ทางออกหมายเลข 4
 2. รถเมล์สาย 7, 7ก, 80, 80ก, 81, 84 , 84ก, 91 , 91ก, 101, 146, 147, 157, 165 ,169 , 171, 189, 509, 547
 3. รถ / มอเตอร์ไซต์ส่วนตัว

  

ช่างยนต์ 2 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ช่างประจำร้าน ติดตั้งอุปกรณ์ของรถยนต์
 • ปฏิบัติในหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ให้คำแนะนำเบื้องต้นต่อลูกค้าที่มาใช้บริการได้
 • ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
 • ดูแลและรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะในบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปวส หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ หรือเคยผ่านงานในศูนย์บริการรถยนต์ 
 4. ละเอียดและรอบคอบในการทำงาน **สำคัญที่สุด
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออก และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 6. ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
 7. มีความอดทน และความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 8. ขยัน ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ
 9. มีใบขับขี่รถยนต์ จักรยานยนต์ และขับโฟลค์ลิฟต์เป็น
 10. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ / อะไหล่รถยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ และระบบต่าง ๆ 
 11. ช่วงล่าง การเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 12. มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้ารถยนต์ และระบบแอร์รถยนต์

 เงื่อนไข ระเบียบการทำงาน

 • รูปแบบงาน: งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติติงาน: 319 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 10160 (MRT เพชรเกษม 48)
 • เวลาทำงาน: วันจันทร์ - วันเสาร์เว้นเสาร์ เวลา 9:00-18:00น.
 • วันหยุด: อาทิตย์
 • วันลาพัก: ตามกฎหมายแรงงาน

 สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ชุด Uniform พนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่งงาน)
 • ค่าเดินทาง / ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่งงาน)
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • วันหยุดพักพ่อนประจำปี (หลังผ่านการทดลองงาน)
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ ลาพักร้อน ลากิจ ฯลฯ

 วิธีการสมัคร

 • สมัครโดยส่ง Resume มาทางอีเมล Vee@toonsport.com คุณวี (กรุณา cc siam@toonsport.com และ mild@toonsport.com
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • โทรติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท

วิธีการเดินทาง

 1. รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานี “ เพชรเกษม 48 ” ทางออกหมายเลข 4
 2. รถเมล์สาย 7, 7ก, 80, 80ก, 81, 84 , 84ก, 91 , 91ก, 101, 146, 147, 157, 165 ,169 , 171, 189, 509, 547
 3. รถ / มอเตอร์ไซต์ส่วนตัว
Visitors: 70,698